Hôm nay :

[giaban]Liên hệ[/giaban]
[tomtat]Giá bán: liên hệ
Điện thoại:  0917.472.056
Tình trạng: mới 100%
Mô tả: chuyên sản xuất các loại bồn công nghiệp chứa hoá chất, axit, dầu, nuôi trồng thuỷ hải sản từ vật liệu Composite FRP (nhựa gia cường sợi thuỷ tinh)
[/tomtat]
[mota]chi tiết sản phẩm[/mota]


[giaban]Liên hệ[/giaban]
[tomtat]Giá bán: liên hệ
Điện thoại:  0917.472.056
Tình trạng: mới 100%
Mô tả: chuyên sản xuất các loại bồn công nghiệp chứa hoá chất, axit, dầu, nuôi trồng thuỷ hải sản từ vật liệu Composite FRP (nhựa gia cường sợi thuỷ tinh)
[/tomtat]
[mota]chi tiết sản phẩm[/mota]


[giaban]Liên hệ[/giaban]
[tomtat]Giá bán: liên hệ
Điện thoại:  0917.472.056
Tình trạng: mới 100%
Mô tả: chuyên sản xuất các loại bồn công nghiệp chứa hoá chất, axit, dầu, nuôi trồng thuỷ hải sản từ vật liệu Composite FRP (nhựa gia cường sợi thuỷ tinh)
[/tomtat]
[mota]chi tiết sản phẩm[/mota]


[giaban]Liên hệ[/giaban]
[tomtat]Giá bán: liên hệ
Điện thoại:  0917.472.056
Tình trạng: mới 100%
Mô tả: chuyên sản xuất các loại bồn công nghiệp chứa hoá chất, axit, dầu, nuôi trồng thuỷ hải sản từ vật liệu Composite FRP (nhựa gia cường sợi thuỷ tinh)
[/tomtat]
[mota]chi tiết sản phẩm[/mota][giaban]Liên hệ[/giaban]
[tomtat]Giá bán: liên hệ
Điện thoại:  0917.472.056
Tình trạng: mới 100%
Mô tả: chuyên sản xuất các loại bồn công nghiệp chứa hoá chất, axit, dầu, nuôi trồng thuỷ hải sản từ vật liệu Composite FRP (nhựa gia cường sợi thuỷ tinh)
[/tomtat]
[mota]chi tiết sản phẩm[/mota]


[giaban]Liên hệ[/giaban]
[tomtat]Giá bán: liên hệ
Điện thoại:  0917.472.056
Tình trạng: mới 100%
Mô tả: chuyên sản xuất các loại bồn công nghiệp chứa hoá chất, axit, dầu, nuôi trồng thuỷ hải sản từ vật liệu Composite FRP (nhựa gia cường sợi thuỷ tinh)
[/tomtat]
[mota]chi tiết sản phẩm[/mota]


[giaban]Liên hệ[/giaban]
[tomtat]Giá bán: liên hệ
Điện thoại:  0917.472.056
Tình trạng: mới 100%
Mô tả: chuyên sản xuất các loại bồn công nghiệp chứa hoá chất, axit, dầu, nuôi trồng thuỷ hải sản từ vật liệu Composite FRP (nhựa gia cường sợi thuỷ tinh)
[/tomtat]
[mota]chi tiết sản phẩm[/mota]


Sản phẩm mới
Bồn composite dạng nằm ngang
Bồn Composite dạng thắng đứng